Checking printing quality on earphone

Ngày: 25/12/2017

Các ký tự in trên dây tai nghe được yêu cầu đọc và kiểm tra chất lượng (kiểm tra mức độ tương phản). Giải pháp của chúng tôi đưa ra hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu của khách hàng. Với thiết kế ánh sáng phù hợp các ký tự trên sản phẩm sẽ được chụp với độ phân giải cao. Phần mềm xử lý của chúng tôi sẽ đọc và kiểm tra chất lượng in với độ chính xác cao.

Thuật toán kiểm tra đề xuất bởi AVA

Khả năng đọc chữ của phần mềm

Khả năng phát hiện chữ lỗi với độ tương phản không đạt