Barcode reader and checking quality

Ngày: 25/12/2017

Đọc chữ, 2D code và kiểm tra chất lượng rất quan trọng trong tự động hóa quá trình sản xuất. Khách hàng có thể dễ dàng xây dựng các thư viện đọc chữ cho riêng mình chỉ sau một vài thao tác đơn giản. Thư viện đọc chữ của AVA được xây dựng trên những thuật toán mạnh nên có khả năng đọc chính xác trong ngay cả trong những ảnh bị xoay và có nhiễu. Ngoài ra chúng tôi có phát triển thuật toán cho các loại chữ điểm (dot type) mà các thư viện thông thường khó có khả năng thực hiện được.Việc kiểm tra chất lượng các chữ và 2D code sau quá trình khắc laser là rất quan trọng. Chúng tôi sử dụng hai tiêu chuẩn quốc tế (AIM và Semi T10) để kiểm tra chất lượng của 2D code. Với việc kiểm tra này các mã code sẽ đủ tiêu chuẩn để cho các thiết bị khác có thể đọc được.