Image Segmentation for PCB product

Ngày: 26/12/2017

Công nghệ điện tử ngày càng phát triển thì các thiết bị điện tử đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người ngày nay. PCB (Printed Circuit Board) đóng vai trò quan trọng trong các thiết bị điện tử hiện đại. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có một quá trình sản xuất PCB hoàn hảo. Các công ty PCB không thể chấp nhận các sản phẩm chất lượng kém gây ra bởi các lỗi trên PCB. Do các mạch PCB thiết kế ngày càng phức tạp nên việc kiểm tra trở thành nhiệm vụ bất khả thi với con người. Quá trình kiểm tra PCB đóng vai trò quan trọng để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Chúng tôi đưa ra giải pháp tách ảnh màu cho mạch PCB để việc xây dựng các mặt nạ kiểm tra được dễ dàng nhờ đó mà giảm thời gian xây dựng phương thức kiểm tra. Giải pháp của chúng tôi không chỉ áp dụng trong việc kiểm tra PCB mà có thể áp dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau như kiểm tra lỗi thiếu sản phẩm, kiểm tra in ấn,…

Giải pháp của AVA gồm hai giai đoạn:

Giai đoạn 1: Xây dựng ảnh tiêu chuẩn dựa trên 5 ảnh chụp sản phẩm. Thuật toán tổng hợp được tiến hành để tổng hợp các điểm ảnh trên 5 ảnh mẫu, thuật toán sẽ giảm thiểu ảnh hưởng của các điểm ảnh lỗi trên các sản phẩm.

Giai đoạn 2: Tách các màu ảnh thành các lớp khác nhau dựa trên thuật toán tách ảnh của AVA. Các lớp chi tiết khác nhau sẽ được sử dụng trong việc xây dựng các bề mặt kiểm tra trên sản phẩm.

Một số hình ảnh sau khi được tách khi dùng giải pháp của AVA:

Tách ảnh màu:

Tách ảnh trắng đen: