Realtime OCR

Ngày: 25/12/2017

Với mục đích hỗ trợ người kiểm tra các ký tự trên sản phẩm, AVA đã thiết kế hệ thống đọc chữ thời gian thực để đảm bảo các mã sản phẩm được kiểm tra chất lượng. Hệ thống ánh sáng được tối ưu để hình ảnh các chữ được nổi bật, phần mềm đọc chữ sẽ xử lý ảnh và đọc để kiểm tra chất lượng.

Hình ảnh hệ thống OCR thời gian thực

Giải pháp của chúng tôi đưa ra sẽ tối ưu theo các yêu cầu của khách hàng, với các tiêu chuẩn kiểm tra nghiêm ngặt nhất.

Hình ành đọc chữ thời gian thực: